Matemàtiques
(matemàtiques)

Explicació de les matemàtiques bàsiques que permetràn afrontar amb tota confiança la prova d'accès a cicles formatius a grau superior